Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Podlodowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów

logo_pzw_z_r100.jpgOkręgowy Kapitanat Sportowy przy ON PZW w Pile zawiadamia że w dniu: 12.02.2012 r. na  zalew Koszyce II (duży)

 

odbędą się :

 

P o d l o d o w e   M i s t r z o s t w a   O k r ę g u   „Seniorów” .

 

Prawo startu mają zawodnicy kół i klubów Okręgu / OPEN/.

Koszt uczestnictwa wynosi : 30 zł od zawodnika, 15 zł od trenera,  które należy wpłacić w dniu zawodów.  Zgłoszenie uczestnictwa do dnia 08.02.2012 r.  tel.  602453773

 

P r o g r a m     z a w o d ó w

 

     7:30                                  sprawdzenie listy startowej (zbiórka przy tamie – kamienie)

     7;40      -    8:00                  otwarcie  zawodów, losowanie

     8;30     -   11;30             Z A W O D Y

    11;30     -   13;00             ważenie ryb, obliczanie wyników, posiłek

    13;20                               zakończenie , ogłoszenie wyników

 

   Uwaga !

 

1.                   Organizator zastrzega prawo dokonania zmian w programie minutowym zawodów.

2.                   Współorganizatorem zawodów jest koło PZW Zł. Kaczka,

3.                   Dojazd własnym środkiem lokomocji..

4.                    Zawody rozegrane zostaną zgodnie z „Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu        Kwalifikowanego” (mormyszka).

5.                  Każdy zawodnicy i sędzia musi być wyposażony w linkę o długości min. 10 m, przywiązaną w pasie, zakończoną rzutką lub drążkiem i rozciągniętą na powierzchni lodu.

 

Organizatorzy

Poleć znajomemu